Samozaposleni, ki izpolnjujete pogoje lahko prejmete pomoč v višini 1.100 €

[POMEMBNO] Potek veljavnosti digitalnih potrdil za NetCab davčne blagajne
September 29, 2020

Samozaposleni, ki izpolnjujete pogoje lahko prejmete pomoč v višini 1.100 €

Zakonski predlog za samozaposlene s 1. oktobrom spet uvaja možnost začasne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za delno povračilo izgubljenega dohodka, ki je bil v veljavi v času razglašene epidemije.


Vlada je v osnutku petega protikoronskega paketa med drugim upoštevala nekatere predloge Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) za pomoč samozaposlenim. Predlagajo da bodo oproščeni plačevanja prispevkov ter prejemali temeljni mesečni dohodek, če zaradi epidemije ne bodo mogli delati ali bodo dejavnost lahko opravljali samo v zmanjšanem obsegu.


Kakšni bodo pogoji, da ste upravičeni državne pomoči?

Vstopni pogoj je 30 oz. 40-odstotni upad prometa glede na leto 2019. V kolikor bo državni zbor podprl predlog bodo določili točen odstotek glede upada prometa.

Za katero obdobje predlagajo pomoč samozaposlenim?

Od oktobra do decembra 2020.

Koliko pomoči naj bi prejeli?

Gre za 1.100 evrov, od tega je 700 evrov nadomestilo izgube prihodka in 400 evrov za plačilo prispevkov mesečno. Če država samozaposlenemu krije prispevke, bo tako ta temeljni dohodek 700 evrov.


Kolikšno nadomestilo naj bi prejeli v primeru karantene?

V osnutku novega protikoronskega paketa naj bi bile predvidene tudi spremembe za primer karantene. Država naj bi samozaposlenemu v karanteni delno povrnila izgubljeni dohodek v višini 250 evrov, enak znesek so v OZS predlagali tudi v primeru, če je otroku samozaposlenega odrejena karantena.

Trenutno samozaposleni v karanteni ne dobi nič, medtem ko je zaposleni po interventni zakonodaji upravičen do nadomestila v višini 50, 80 ali 100 odstotkov plače in delodajalec zanj lahko uveljavi povračilo izplačanih nadomestil plač, če ne more organizirati dela od doma. Samozaposleni z odrejeno karanteno lahko opravlja delo doma, če ima možnost, v nasprotnem primeru pa mu ne pripada nikakršno nadomestilo. Prav tako zanj ni predvidene pomoči, če je karantena odrejena njegovemu otroku.